Contact


Contactformulier


Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Contactgegevens


Adres:

Jan v/d Heydenstraat 28D
2665 JA Bleiswijk

Telefoon: 06-55 80 22 56
E-mail: info@staalmaatwerk.nl